ENG
LV
Ādmiņu iela 5/7, Rīga, Latvija
+371 672 441 61
Pirmdiena – piektdiena / 9.00 – 18.00

v4motors

25 gadu pieredze nozarē

KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS REMONTS UN APKOPE neaprobežojas, tikai ar aukstumu nesošas gāzes uzpildi, tas ir sarežģīts darbs, ko var veikt tikai augstu kvalificēti un apmācīti darbinieki ar atbilstošu iekārtu palīdzību.

• Uzpildot gāzi, bez atbilstošas iekārtas, sistēmā netiek ievadīta eļļa, kas nepieciešama 

  kompresora eļļošanai, kas būtiski samazina tā ilgmūžību. 

• Neizmantojot atbilstošu uzpildes iekārtu netiek pareizi dozēts aukstumu nesošās 

  gāzes daudzums, kas bieži noved pie kompresora un citu elementu bojājumiem.

• Veicot bojāta kompresora maiņu būtiski pievērst uzmanību sistēmas pārējiem 

  komponentiem, lai izvairītos no skaidu nokļūšanas jaunajā kompresorā.

• Lai veiktu kondicionēšanas sistēmas remontu, būtiski ir vecās gāzes atsūkšana 

  ar speciāli tam paredzētu aprīkojumu, lai gāze nenokļūtu gaisā, tādejādi saudzējot vidi.

INFORMĀCIJAI
Kondicionēšanas sistēmas galvenie komponenti ir: 
2 radiatori, kompresors, sausinātājs, 2 ventilatori, drošibas vārsts, klimata kontroles vadības bloks.